Nieuw op de kaart

Ballino


Een overheerlijke smaaksensatie!

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

- de eigenaar: de eigenaar van de website (Ballini);
- gebruik(en): alle denkbare handelingen;- u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
- de content: alle in de website aanwezige inhoud.

1. Het onderstaande is van toepassing op de door Ballini gevoerde websites. Door de pagina te gebruiken/ bezoeken stemt u in met deze disclaimer;
2. De content is door de eigenaar met de grootste zorg samengesteld, doch, Ballini aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde;
3. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor getoonde content op aan de deze website gekoppelde bestanden;
4. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten;
5. Toestemmming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op andere publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk te worden verzocht. Zonder deze schriftelijke toestemming kunt u geen content of delen van deze pagina gebruiken. Voor een verzoek kunt u zich richten aan; Ballini, t.a.v. de directie, Arena Boulevard 54 , 1101 DJ te Amsterdam of per email info@ballini.nl.